EGERSUND BETONGindustri

PRISOVERSIKT

Gjelder fra og med uke 1. oktober 2022

Godkjent for fremstilling av alle typer fabrikkblandet betong etter NS-EN 206-1

 

Embra sement og deklarert tilslag

 

Priser pr m3 eks mva

KONTAKT

KONTOR: 51 46 10 80

 

BLANDEMESTER PRIVAT:

Geir M. Hovland 932 80 424

Fasthets- og

bestandighetsklasse

etter NS - EN 206-1

B 10

B 20 M90

B 30 M60

B 35 M45 vanntett

B 35 MF45

B 45 M40

B 45 MF40

B 55 M40

SV 40 C 45 MA

Standardsement

D max 16mm

Synk 0-18 cm

1622

1775

2008

2196

2237

2384

2490

2509

2405

Standardsement

D max 8mm

Synk 0-18 cm

1840

2084

2415

2539

2647

2795

905

TILLEGGSPRISER ex mva

 

25 % Redusert singel

50 % Redusert singel

SP tilsetning - HPS

Akselrator / Herder

Retarder

Varm betong > 20 gr. C

Plastfiber

Stålfiber

Silica

SKB betong

Energitillegg

Nox- og miljøhåndteringsgeby

Fakturagebyr

I pulver

pr m3

pr m3

pr l

pr l

pr l

pr m3

pr m3

pr kg

pr kg

pr m3

pr m3

pr m3

pr faktura

pr kg

52

106

29

43

43

54

245

27

14

210

34

14

35

65

Kjøring

Fritt tilkjørt inntil 30 km.

Kjøring utover 30 km belastes med kr 7,4 pr km.

Lass mindre enn 5 m3 belastes med ett smålasttillegg på kr 849,- pr lass.

Tømme/ventetid utover 30 min. belastes med kr 997,- pr time + eventuell overtid.

 

Pumpebil

Egen pumpe (pumi) kr 2.966,- for støp av inntil 4 m3, utover 4 m3 + kr 142,- pr m3.

Ekstra slangeutlegg kr 54,- pr m.

Bil med transportbelte

12 m transportbelte. Belting inntil 6m3, min kr 1.254,--<6m3 kr 167,- pr m3

 

Bil med teleskoprenne

9 m hydraulisk teleskoprenne

Bruk av renne inntil 6 m3 min kr 950,-

 

Overtid

Levering av betong utover normal arbeidstid belastes med:

Kl 15.00-20.00 kr 141,- pr m3, etter kl 20.00 og lørdager kr 243,- pr m3.

Overtid pumpe/belte/rennebil 270,- kr/t mellom kl 15.00-20.00,

etter kl 20.00 og lørdager 568,- kr/t.

 

Betaling

Pr 15 dager fra fakturadato